main menu

לא בבית

מריק לכנר

מריק לכנר, אמן צעיר שזו לו תערוכת יחיד שניה, בכתב ידו האישי, בודק את "הזר", מודד, ממיין, מאמת דיוקן ככפילו, משרטט בית, רושם מעטפת, הופך בן, מרחיק ומקרב, בונה קונסטרוקציה.

דרורה דקל (מתוך הטקסט לתערוכה)