main menu

לרעות את קדישמן בגליל

מנשה קדישמן

תערוכה בלוחמי הגיטאות, מצובה, ראש הנקרה וכברי
אוצרים: נועה מלמד, רבקה סיני, קרני עם-עד, דרורה דקל.

מנשה קדישמן זוכה השנה בפרס ישראל.

הגלריות לאמנות ישראלית - כברי, לוחמי-הגיטאות, מצובה וראש-הנקרה, מציגות מעבודותיו.
קדישמן - דמות יוצאת דופן בתולדות האמנות הישראלית, נאמן לעצמו, אך אינו שבוי בתאוריית אמנות מסויימת.
סגנונו וחומריו מגוונים.
קדישמן - אמן של אהבה לחומר ולנושא.
אנחנו בחרנו להציג בלוחמי-הגיטאות את דפי-הטלפון, משנות ה 70- , בהם עסק קדישמן בביטול
שימושם הפונקציונלי של הדפים, ונתן להם משמעות רעיונית חדשה. הוא עסק בבעיות טיפוגרפיה,
בסוג אחר של תקשורת חזותית.

בראש-הנקרה- כבשים. עילא לצייר. ציור פרוע, חופשי, חושני, צבעוני, דיוקן כבשה, כבשה אנושית,
רבת-פנים, ארצית, עצובה, יצרית, כנועה, רוחנית, מוטרפת, צועקת, אוהבת.

במצובה- סיפורי בדים, בדים גדולים עמק-העצבות מ 1985 , הוא אחד מהם, מזמור קינה אקספרסיבי,
ועל הרצפה אבנים צבועות.

בכברי - עקדה, רישום ופיסול במימד קטן. פסלים גזורים, קרועים, חשופים, חתוכים באש, מכופפים, חזקים,
חמים. פסלים רלוונטיים, וירטואוזיים, אנושיים.
"שום דבר לא נולד בלי כאב, בלי שבר", כדברי קדישמן.

דרורה דקל