main menu

פקעות II

יצחק דה לנגה

"התבונן פנימה... הסוד טמון בתוכך" (הואי ננג).

אמירת זן זו ,מפגישה את הצופה עם יצחק דה לנגה המצייר מזה מספר שנים - פקעות.
הפקעות התלויות על קירות הגלריה בכברי נמצאות במצב צבירה טעון אנרגיה.
יש בעבודות תחושה של חיפוש העיקר, של בחירה, של תהליך, של התהוות והתפרקות, של מחזוריות. הציור של דה לנגה לא סוגר אופציות. הוא מיקרוקוסמוס בעל פוטנציאל המכיל שפת ניגודים מגוונת. בחלק מהעבודות מופיעה הפקעת משייטת בתוך סביבה מימית. גווני הדיו והחומים עוטפים באווריריות שקופה, שברירית ורגישה, מבנה גושי בודד. סופגים ונספגים כמו רחם המגן על גרעין,על חומר פנימי. מרוכז, דחוס, מסובך, טעון וכהה, מצוייר באקספרסיביות באספלט שמנוני. הקליפה, השוליים, ההגנה, בניגוד למצופה שקופה ועדינה. באחת מהעבודות הגדולות, כתם דיו שחור מתמוסס ומחבר בין השוליים לבין הפנים. מעין חבל טבור או נבט העומד לצמוח.
הציור של דה לנגה מכיל שפה צנועה ועשירה. יש בו קו בעל מגוון ניואנסים, כתם שקוף ואטום, חמריות מיימית ושמנונית, כהות ובהירות .יש בו חוץ ופנים.
הציור.של דה לנגה מצפה מן הצופה לקצב התבוננות אחר, לקצב שבא מהיכולת להיות עם הדברים, לוותר על חוויה מהירה ודינמית. זהו ציור - חידה, חי ונושם.
ציור המעורר בנו סקרנות לזהות את החוט שיתיר את הפקעת.

דרורה דקל