main menu

אקוורלים 1989

יעקב מישורי

ציורי אקוורל מזמינים התיחסות ו/או השוואה למסורת ציור האקוורל של" אופקים-חדשים" והציור
הצרפתי לפניו.
ציורי "אופקים-חדשים" ראו עצמם מורדים - מהפכניים.
בדיעבד עשו שימוש בכל הג'סטות של הציור הקלאסי. ציורם מוגדר (לרוב) ביחס לנוף.
אני רואה עצמי כמי שמנסה לברוח מן היופי הפיוטי-סנטימנטלי של האקוורל,  זה שכמעט מתחייב ממגע
הקסם של המכחול בנייר.
...... מקווה שהצופה לא יחיל רק את כללי השיפוט ודפוסי ההתבוננות הסטנדרטיים, האופיניים לציורי-
-האקוורל,  על ציורים אלה.

התערוכה בשיתוף עם גלריה ארטיפקט