main menu

יעקב דורצ'ין

יעקב דורצ'ין


"... עדיין לא הצלחתי שלא להחמיץ את הרגעים שבהם מתמיינת הצורה מתוך הכאוס ונוצרת אחיזה
רוחנית. ברור לי לגמרי שלאופן שבו אני יודע על פסלי אין נגיעה לאופן שבו אני עושה אותם."
1990
יעקב דורצ'ין