main menu

על נייר

יעל כנעני

יעל כנעני מציירת בתערוכה על נייר, בגרפיט, שמן ואספלט, ציור שחוקר את עצמו.
ריבויי כתב-תנועה. בציר זמן מסויים נולדת תנועה במרחב הדף מתמקמים מבנים / משפטים, קומפוזיציות מורכבות מרחבים מתפצלים.
דרך עבודתה מעוררת בצופה צורך לפענח מילון, מילון, שכולל שפה שבנויה על אימון חוזר שמעבד, משכלל ובונה סדרה, סדרה שיש בה רצף, קצב, סימטריה, מצבי קישור, מעבר, מחבר, עירבול, גלגול, פיזור, חסימה, איטום וגילוי של קו משתהה, מתנתק וניפרם.

דרורה דקל (מתוך טקסט התערוכה)