main menu

מגנוליה

יעל אלבוים

מגנוליה- שם של פרח, טריטוריה של יופי טהור, פרח-"לב הזהב", זכרון ילדות.
השלם ושיברו, השלם וחלקיו, פאזל פרום, שברירי, רב-שכבתי. חומר פריך, שקוף, נושם, מרחף, בשרני,
אטום, היולי, יותר מציור שעוד רגע עלול להתפרק מול עיני הצופה, מדובר באנרגיה,
ציור שנולד מליקוי-חמה, או אולי, מחומר געשי אניגמטי, משינויי תודעה, מפעולה מדיטטיבית, סיזיפית.

דרורה דקל (מתוך הטקסט לתערוכה)