main menu

יעל אלבוים ורפי ישי: טיפול כאמנות

יעל אלבוים, רפי ישי

הודעה לעיתונות

בגלריה בכברי נפתחת תערוכה חדשה:

בתערוכה ציורים, המתעדים  שיח בין יוצרת שהיא גם מטפלת באומנות לבין  פסיכולוג קליני וגם יוצר לצרכי תחזוקת העצמי המקצועי והפרטי שלו. השיח מתנהל אודות מהות הטיפול, אודות העירוב שבין האישי למקצועי ואודות הקושי להמחיש ולהפגיש בין תיאוריה לפרקטיקה. הציורים מהווים הן את נקודת המוצא אל השיח והן את נקודת הסיום.

במקביל יתקיים יום עיון ב-16.6.07 ,בשעה : 16.30   ,שבת, במועדון בקיבוץ כברי .
בתוכנית: רב-שיח ,אומנות כטיפול  ,  טיפול כאומנות
בהשתתפות מרצים מתחום האומנות והטיפול + במה למטה המאבק של הפסיכולוגים והעובדים הסוציאליים ,להצגת :"חוק בריאות הנפש ", הצעת חוק פרטית של מטה המאבק


                                                                                          דרורה דקל
                                                                                             אוצרת