main menu

עבודות חדשות

יורם אפק

אפק עובד בעדינות רבה, נוגע לא נוגע בנייר. עבודת מכחול דקה ועבה, שימוש באצבעות , בגרפיט עבה,

בצבע דליל קמעה. מאד בזהירות.

הרבה אויר יש בעבודות. השימוש בצבעוניות ממשיך את הקו. צהוב אפרוח, סגול לילך, שחור, הרבה לבן,

כחול אולטרה מרין. קווים מפותלים, עיטורים אורנמנטיים, מריחות שקופות.

אפק: "אלה עבודות שנוצרות בשכבתיות מסוימת לאורך זמן .אני מתחיל עבודה, ואז חוזר אליה. ושוב

עוזב , ושוב חוזר.

החזרה יכולה להיות בניה נוספת, שכבות המכסות על שכבות ויכולה להיות התערבות שמכסה כמעט את

הכל, ומשאירה מעט חרכים לאזכור של מה שהיה שם פעם."

סיגל רשף

"העיר"  5.88

(התערוכה בהשתתפות גלריה ג'ולי מ.)