main menu

אמריקה שלא נבנתה

יגאל עוזרי

עוזרי מתמקד בעשור האחרון ב"אמריקה שלא נבנתה": הצעות, תוכניות למבנים ושרטוטים ארכיטקטוניים שנידחו מסיבות שונות.

"הארכיטקטים של ה"שלא ניבנו" קראו תגר על זרם החשיבה המרכזי בהציעם גישות ראדיקליות - מקוריות וחדשניות כאלטרנטיבה למושג "מגורים".
מרבית הצעות "השלא ניבנו" הלכו לאיבוד. ארכיטקטים חזו אותם כמבנים, אולם הם מעולם לא עברו את מבחן התלת-מימד.
קיומם הבלבדי הוא כרעיונות על הניר, סימנים מנטליים ותפיסות תיאורטיות.
אני נופח בהם רוח חיים דרך המציאות האשלייתית של האמנות.
הספר "אמריקה שלא נבנתה" (בעריכת אליסון אוקיי ומישל סטון, בהוצאת מקגרו היל 1976( נותן תמונה מקיפה אודות אוטופיות ארכיטקטוניות שנדחו במהלך למעלה מ 200- שנה.
בתערוכה מוצגים תחריטים מסדרת הנופים הפנורמיים בהשראת באקמינסטר פולר שהציע לכסות את מנהטן, במגמה לשפר בה את איכות הסביבה. בעבודותי התרחב הרעיון לכלל גג המגיח מן הים ומאיים לכסות את מנהטן.
סדרת תחריטים זו משלבת נוף פתוח בעל פרספקטיבה, מרווח בין שמים וארץ ולכולן אותו משקל נשימתי של פנורמה צרה."

יגאל עוזרי

התחריטים הודפסו בסדנה לתחריט בכברי ע"י רוית שפר, איליה שטינגרט ועפרה רעיף.