main menu

הרהורים נוספים על "חצי מגה זיכרונות"

נועה בן-נון מלמד

נועה בן-נון מלמד מהרהרת בשנית על סדרת צילומיה שהוצגה בגלריית הקיבוץ בתל אביב במקביל לצאת ספרה : חצי מגה זיכרונות ( בתמיכת מפעל הפייס ובהוצאת הקיבוץ המאוחד , 2008 ).

החלל בכברי, ששרטוטו יוצר מבנה סכמתי של בית עם עמוד גלילי תומך, מאפשר מפגש בין טקסט שירי כתוב לצילומים תמציתיים. הטקסט מדויק, נזירי, אישי ונוגע בקצות עצבי הרגש, אותיות באפור על גבי העמוד הלבן לבן.

מילים מתכתבות בזרימה תת קרקעית עם דימויים מצולמים במצלמה דיגיטלית קטנה. אלה רגעים פריכים, שבירים ושקופים, כמו היו רשמים של צבע, צל ואור. רשמים של הגות משתהה וזיכרונות מבית ומחוץ.

זיכרונות של מקום וזמן בן חלוף .

הצילומים מסודרים כפעימות מקצב החיים, כמסע מתמשך של כאב ונחמה.

ובחוץ, שלכת של סתיו .

דרורה דקל