main menu

הו חולשה

פנינה רייכמן וארז ישראלי

"הו, חולשה!" זהו שם התערוכה שמפגישה את עבודותיה של פנינה רייכמן עם אלה של ארז ישראלי.
השם לקוח מספר שיריו של חזי לסקלי  - "חיבור וחיסור: שירים, 1985-1987" (הוצאת עם עובד, תל אביב 1988), מתוך השיר "מחול שלושים וחמישה".
חברות אמיצה שנקשרה בין פנינה רייכמן לארז ישראלי הובילה אותם לתערוכה משותפת. רייכמן הייתה "המורה" לאמנות של ישראלי בנעוריו. כיום מלמדים השניים באותו בית ספר לאמנות. עבודותיהם נוגעות בעצבים חשופים, במוות וב"קינה על מות".