main menu

עבודות

דניאל פרלטה

... "השאיפה להגיע לנקודת איזון בין רקע לצורה, או בין אור לצל, קיימת תמיד ביצירתו של פראלטה,

נקודה של איזון מושלם, חיפוש האיזון ושיווי המשקל, משותף לכל תקופות יצירתו של פראלטה, אם זה בין
שני אזורי צבע בגדלים שונים אך בעוצמה אחידה, או בין אור לצל.
דרכו האמנותית מפותלת ועקלקלה, מצורות דו-ממדיות לצורות תלת-מימדיות דרך המזוהה, בהכרח,
כחוויה אישית וייחודית אך גם מקבילה לקו ההתפתחות של האמנות בת זמננו"...

יואנה ניקולאי - מתוך הירחון לאמנות סטודיו