main menu

ג'ון בייל - ציור

 

נולד בדטרויט, במדינת מישיגן שבארה"ב, ב 1928
בשנים 1951-1946 סיים תואר ראשון ב"אלברט קולג'" ולמד אמנות במכון לאמנות בשיקגו.
עלה ארצה ב 1951- והצטרף לקיבוץ אורים. ב 1955- עבר לתל-אביב, בה הוא מתגורר עד היום.
הציג תערוכות יחיד והשתתף בתערוכות קבוצתיות רבות בארץ ובחו"ל. יצירותיו נמצאות באוספים ציבוריים ופרטיים.
1962 מלמד אמנות במוסדות שונים בארץ ובחו"ל (מכון בת-ים, הטכניון, בצלאל, אוליבט קולג' ופרט אינסטיטוט בניו-יורק). במשך 10 שנים שימש כראש המחלקה לאמנות בבית-הספר "בצלאל", שבו הוא ממשיך להורות עד היום כפרופסור מן המניין.

----

עוסק בפרוייקטים של שילוב אמנות בארכיטקטורה, כגון כיכר כניסה לירושלים, חצר בית-חולים בצפת, רחבה באוניברסיטה העברית בירושלים, תיאטרון ירושלים, בית-החולים תל-השומר, בית-חולים מאיר והארכיון הציוני בירושלים.
מאז אמצע שנות ה 50- עבר לצייר מופשט אכספרסיבי.
בשנים 1967-1965 שהה בארצות הברית ועסק באופן אינטנסיבי בהדפס. בתקופה זו הושפע מן הציור האמריקאי ("Hard Edge"- ופופ-ארט)
ב 1973- חל מפנה בעבודתו והוא חזר למופשט האכספרסיבי. בתקופה זו חלה החרפה בצבעוניותו, תוך דיאלוג מתמיד בין מרקם וכתמי צבע.