main menu

יום בספטמבר

גיא רז

יום בספטמבר, הוא יום מותו של הפילוסוף היהודי וולטר בנימיו בשנת 1940 בבריחתו מפני הנאצים בעיירה פורט-בו על גבול צרפת-ספרד. יום בספטמבר, הוא יום במטעו של גיא רז במסלול תנועתו של וולטר בנימין מברלין דרך פריז, עד למקום מותו. יום בספטמבר, היה יומו של הצופה שצפה בתערוכה שהוצגה במקור בחודש ספטמבר, 2000 במשכן לאמנות בעין-חרוד.
"...הספר מגיע אל סיומו בזמן שהכול לא-ודאי. אמנם בפעם הראשונה מסתמנת אפשרות של שלום, אבל שום דבר לא בטוח.
בפעם הראשונה, היציאה מן המנהרה נראית קרובה, אבל יש הרואים באור המנצנץ מרחוק תעתוע מסוכן... אבל – מעבר למחשבות על העתיד המיידי - אי הוודאות שבה אנחנו נתונים היא בעלת משמעות אחרת ומימד אחר. מאז ומעולם היא שאפיינה את ההוויה היהודית, ומבחינות רבות - לטוב ולרע - היא שעשתה אותה למה שאנחנו.
לפעמים, כשאני חושב על ההיסטוריה שלנו - לא זו של השנים האחרונות האלה, אלא על מהלכה כולו - מצטיירת לעיני איזו התרוצצות מתמדת, חתירה להשתרשות, לנורמליזציה ולביטחון, חתירה ששוב ושוב, דור אחרי דור, עומדת בסימן שאלה; ואני אומר לעצמי שאולי גם המדינה היהודית היא רק שלב אחד בדרכו של עם, המסמל - בגורלו המיוחד במינו- את תהייתה הבלתי פוסקת, התהייה שתמיד מהססת ותמיד מתחדשת, של האנושות כולה." (שאול פרידלנדר, עם בוא הזיכרון...)

דרורה דקל