main menu

הפקת סימפוזיון ואוצרות: בין מזרח למערב באמנות החזותית

בהשתתפות:רותי דירקטור,אסד עזי, מוחמד בכרי, שוקה גלוטמן,סמדר שפי, גדעון עפרת,שלומית שטיינברג, ציבי גבע, ניסים דיין ועוד.

התערוכות: ורד אדום- בגלריה בכברי, חלון לבן- בגלריה בלוחמי הגטאות של האמן אסד עזי התקיימו כחלק מהסימפוזיון.