main menu

ארנבונים

יורי כץ, נדב ויסמן, מריק לכנר, דניל גרטמן

ארבעה גברים, ארבעה אמנים צעירים, ארבעה מבטים אקזיסטנציאליסטיים
עם נוכחות של יופי פתייני, אסתטי, חושני, נירוטי, מסרס ואלים.
החיבור והשוני בין גרטמן, ויסמן, לכנר וכץ, מאפשר התבוננות מעוררת עניין.
ארבעה גברים שמנסחים שדה ראייה עצמאי, נפגשים בצמתים, ויוצרים קשרי
גומלין כשעבודותיהם נתלות בחלל הגלריה.

דרורה דקל (קטעים מהטקסט לתערוכה)