main menu

פנים אל מול פנים

אסנת בן שלום

אסנת בן-שלום מציגה בכברי דמויות שמרכיבות את חייה.
בחלל הגלריה נוכחים גם שני ציורים שצייר אביה, אורי רייזמן ז"ל, דיוקן עצמי ודיוקן אמה, שאביה הוסיף לה הילה כתומה לאחר מותה.
הרצון של אסנת לדבר עם העוצמות הייחודיות של אביה, ולהיפגש איתן פנים אל מול פנים הוא מפגש
אמיץ ויוצא דופן.
יש בציור מצב של השתקה והקפדה על שליטה עצמית. מעין מחוייבות נשית ואמהית לחיים.

דרורה דקל (קטעים מטקסט התערוכה)