main menu

צרעת

אסי משולם

המחלה הופיעה בעבודותיו של אסי משולם, כבר בתערוכתו הראשונה. בתחילת היו אלה תופעות פיזיות ששינו במעט את צורת הגוף וערערו את גבולותיו המוכרים, את צלם האנוש. מאז, הפכו התסמינים לקיצוניים יותר ויותר.
בתערוכה "צרעת" מופיעה המחלה באופן גלוי, מסומן, מוגדר וחשוך מרפא. פעם נוספת, מתנסחת הפעולה האמנותית של משולם כחיידק אלים אשר נטפל אל הגוף, מתיישב בו, ממיר את מבנהו וקורא תגר על הסדר שבאמצעותו אנחנו קוראים את המציאות.
המחלה, שלה תפקודים רבים בתפיסת המציאות של משולם, מופיעה גם הפעם בעוצמה מוגזמת, אירונית, כאילו הופקעו דימוייה מסרט אימה מהסוג הבוטה והנחות ביותר .היא מנסה ליישב את עצמה, לתפוס לעצמה מקום בין הנקי לבין היפה, ולייצר לעצמה אתר לגיטימי לדגירת ולהתחדשות.

אוצרת: דרורה דקל
קטעים מהטקסט