main menu

אסופת סתיו - תחריטים 1995

איליה שטיינגרט, וודק קסיזק, יאן ראוכורגר, ליאו ריי, משה קופפרמן, רג'ינה פרנק

קבוצת אמנים עבדה כפרטים במהלך השנה האחרונה בסדנה לתחריט בכברי.
מיקומה של הסדנה בצפון, ריחוקה משיגרת היום-יום, בנוף גלילי הצופה להר ולים. סביב כתמי ירוק מגוונים שטבע האדם והטבע, מפגש עם "נוף אנושי" שמזמן הכפר ,איפשרו תנאים טובים ועשייה משמעותית.
האמנים ברובם נגעו לראשונה בתחריט כנושא, תהליך ומדיום. כל אמן בשפתו, בכתב ידו, בחיפושיו, ובתכנים שבחר, זיהה ויצק בעבודותיו.
בתערוכה באה לידי ביטוי ייחודיות התחריט - תמצית של מחשבה, נגיעה, והרגשה של קו וחלל, קו - כתם ומרקם.

האמנים ועבודותיהם:
• איליה שטינגרט: 160 ס"מ, בנושא: חלון לנוף. נוף אישי מאד, נוף ערבות אסיה, X 120 , מציג תחריט גדול מימדים
נוף סמלים ואיזכורים מעולם הציור המסורתי ממנו בא.
איליה, אמן תחריט, יליד רוסיה, עלה ארצה לפני 4 שנים. עובד כתחריטאי בסדנה בכברי.
• וודק קסיזק: אמן העוסק בפיסול וציור. שפתו מופשטת וחומרית ותחריטיו עשויים ממספר פלטות המודפסות בצבעוניות מונוכרומית. וודק נולד בפולין, היגר לארה"ב ונמנה עם קבוצת אמני דור הביניים הפעילה בניו-יורק.
• יאן ראוכורגר: "לחי ורודה" זו סדרת תחריטים שיצר. דימוי המושאל מציור של בנו, ציור שצייר הבן בעקבות יאן שצייר-על פי ציור של אנטוליו פולאיולוב. יאן נולד בטורקמניה. גר ועובד ביפו.
• ליאו ריי: בסדרה "ציפורים" עליה עבד במקביל לציור עבודות שמן על בדים גדולים. בתחריטיו באים לידי ביטוי יסודות קלי גרפיים המוכרים לו היטב ותוצאות התבוננות מעמיקה בציפור על תנועתה, צבעוניותה, ניסוחה ותחושת החלל שנוצרת. ליאו, נולד בוילנה, ליטא, גר ועובד בתל-אביב.
• משה קופפרמן: בתחריטים שיצר יש מספר מאפיינים: שימור התהליך הרישומי, מיזוג דרכי רישום, קו כתם למבנה, וצמצום צבעוני בפלטה הקופפרמנית המוכרת. משה נולד בפולין, גר ועובד בקיבוץ לוחמי הגיטאות.
• רגינה פרנק: ציירת ואמנית מייצג. עיסוקה שנים רבות במחול בא לידי ביטוי בתחריטיה: זיקה לתנועה,לחלל, לבד ולחוט... רגינה נולדה בגרמניה. פועלת בשנים האחרונות בארה"ב ובולטת בסצינה האמנותית הניו-יורקית.