main menu

גודור ( שורשים)

אמיל סוויד

אמיל סוויד מציג תערוכת צילום שהתכוונה לתעד מסורת ומנהגים בעדה הדרוזית. הצילומים נערכו בעיקר בבית משפחתו בפקיעין.
הסיטואציות היומיומיות לכאורה, המבט הכאילו רומנטי על עולם הולך ונעלם על חברה אחרת.
המבט הזה מוותר על דרמה ורגשנות ובוחר במבט ניאו-קלסי שבוחן דרך חלון המצלמה את "החלון למציאות", הייצוג שנבחר מאוזן, מאופק, יש בו שקט שמסתיר את הסערה וחיפוש אחר שלמות אפלטוניסטית.
הבחירה המודעת של אמיל סוויד, מוותרת על מציצנות עיתונאית וסקופ מיוחל. זהו מסע אחר הזהות והאמת הפנימית.
וכמו אדם חצוי בין תרבויות, מנסה אמיל לפרוש ידיים משני צידי הקרע מבלי לאבד את העמידה היציבה שתאפשר לו להמשיך ללכת.

דרורה דקל (קטעים מטקסט התערוכה)