main menu

פותחות

אילת השחר-כהן, כנרת ישורון

איילת השחר כהן וכנרת ישורון הוזמנו לשתף פעולת ולהציג תערוכת צילום בגלריה בכברי, ועל אף שהן פועלות בשני עולמות מקבילים ובמרחבי זמן שונים, הן יוצרות עולמות דומים.
הן נעות בין פנטזיה למציאות, מתוך דחף ומודעות שמובילה אותן להשפיע על המציאות הפנימית והחיצונית שלהן.
כנרת ישורון בוחרת לנדוד פיזית ממקום למקום ולגלות את הסיבה לצילום.
איילת השחר כהן משוטטת במרחבי המחשב מננסת ובונה את צילומיה.
הן מדברות על עצמן כעל "נשמות תאומות", על אף שלא הכירו זו את זו קודם לכן.
לדבריהן, יחסן לאור ולחושך בא ממקורות עמוקים (קוסמות טובה, כישוף, גן-עדן, גיהינום וידע סוד.) מודעות קדומה, מודעות אינטואיטיבית שמביאה אותן להגיב בצילום.
כנרת ואיילת מטפלות בנושאים מגוונים :נופים ריקים, עזובים או רומנטיים,בע"ח כנועים שנוכחות הטבע בסביבתן מדגישה את ביות הצד החייתי שלהן.
הן מרבות לעסוק בצילומי ילדות שמבשרות את בגרותן ונוגעות במבט אמיץ בדיוקנן העצמי.
במפגש ביניהן בהכנת התערוכה ובחלל הגלריה מתרחש אירוע לא שגרתי, מפגש סוד.
בו הן חושפות בעוצמה טבע פרוע על רבדיו המו רכבים ובדידות קיומית מלאת פליאה מתאפשרות לגלות אופציה אחרת.

דרורה דקל/אוצרת