main menu

איברי החושך

נג'ואן זועבי

במטען ילדותה וחייה הצעירים של נג'ואן זועבי תחנות של שבר, בדידות, פרידה ונטישה. בגיל שש היא עוברת ללמוד במנזר סנט ג'וזף בנצרת. המעבר מהבית למנזר, מקום בו המנהגים זרים וקשים לה, חותם את אותותיו בנפשה הרכה.  " זהו מקום בו גוף האישה חשוד ונתפס כחטא "  מעידה עליו המשוררת נידאא חורי .שגם היא גדלה והתחנכה במקום זה.

ביצירתה של נג'ואן זועבי הגוף הוא טריטוריה של כאב, ענישה, חילול, קדושה ומוות. הדימוי האנושי-ילדי הופך בעבודותיה לאובייקט, לחפץ מנותץ, לבובה הממשיכה לחייך גם לאחר שנתלשו כל איבריה. 

אוצרת: עידית לבבי גבאי - אמנית ומרצה בחוג לאומנות במכללת אורנים וגם ממקיימי " קו נטוי " כתב עת אומנותי של סטודנטים ומרצים במכללה.

פתיחה: שבת 24.11.2012 בשעה 12:00 

נעילה: שבת 22.12.2012 יערך בו שיח הגלריה בשעה 13:00