main menu

דיוקנאות משפחה וחברים

אורי ריזמן

כברי חוגגת חמישים שנה, בחרנו להציג בגלריה תערוכה מעבודותיו של אורי ריזמן. במלאת שמונה שנים למותו (25.1.91)
נולד ב- 1924 , גדל בילדותו בתל-יוסף ותל-אביב.
ממקימי בית-הערבה וקיבוץ כברי, חי ויצר בכברי, ביצירתו זכו ציורי הדיוקן והנוף במקום מרכזי.
חברים רבים מונצחים על דפיו ובדיו של אורי .
'עומק ביטויה של יצירת אורי ריזמן, מגולם בנקודת
האיזון העדינה, על סף נקודת השבר"

לא יכול לתת הרגשה של אדם שהפנים שלו הן סתם עור, העור האנושי מקרין אור. כל אדם
מקרין. הבגד מקרין. העיניים מקרינות. אבל יותר מכל, מקרין העור, אפילו כשהעור חיוור, אז יש לו הקרנה חיוורת. אני רגיש לזה. כל קרינה אנושית מכל צורה שתהיה נובעת מהליכים רגשיים, אדם הוא כמו זיקית . אני פיתחתי רגישות כל כך חזקה לזה, שאני לא צריך להסתכל בעיניים. בד"כ בני אדם בוחנים אחד את השני בעיניים - אני מרגיש בעור! אני מרגיש בעור את הצבע: והכל נובע מהמעורבות הרגשית של האדם. לתת עיניים נכון. עיניים זה גם כן תהליך לא קל. בשביל לתת עיני אמת, קודם כל צריך איזו הזדהות חזקה בין העיניים שלך לעיניים של המודל - אם אין - אז זה יהיה קשה"
(מתוך 'האדום והירוק', עין חרוד 1988)  מתוך ראיון משנת 1985.


אוצרות: עופרה רעיף, דרורה דקל