main menu

בפורמט קטן

אורי ריזמן

אורי, אמן טוטאלי; מצייר, רושם, כותב, צובע, בוחן מפגשי צבע ומותיר מתווים
וקומפוזיציות על כל דבר שמזדמן: נייר - מפיות של חדר אוכל בקיבוץ, נייר המשמש
לעטיפת הלחם הפרוס, על בלוק נייר של מכתבים, וכשהוא מגיע לסופו גם הקרטון החוצץ,
גלויות דואר והזמנות לתערוכותיו, פיסות ושאריות נייר אריזה צבעוני.
רישומים וציורים נדירים, מרגשים - עולם ומלואו.

עפרה רעיף (קטעים מטקסט התערוכה)