main menu

ונוס

אברהם אילת

ונוס - מאפשרת בחינת הזהות המינית, גברית-נשית.
אילת מגדיר את החלקים, יוצר יחסי גומלין בין צורות נפחיות עגולות לקווים זוויתיים חודרים. מסמן קווי מתאר, מחפש ומוסיף כתם. שתי המערכות - קו וכתם - שרויות בדו-קיום, מתארות היבסים של הגוף, המעבר מהשד אל בית הצלעות ומשם לבטן, למותן ולאגן. הגוף מוצע כטריטוריה שעליה רשאי הצופה לכפות את הגדרותיו המשוערות שבין דמיון ומחשבה.
עניינו של אברהם אילת, כדבריו, ביצר הקיום, בסכנה ובמוות, בפחד, בפגיעות, בהישרדות ובמיניות...

דרורה דקל