main menu

שעת טיפול

התערוכה "שעת טיפול" עוסקת בתהליך ריפוי מטאפורי של פצעים אישיים וקולקטיביים מבעד לשלוש פרספקטיבות חזותיות השזורות יחדיו ומתחקות אחר מרחבים פנימיים וחיצוניים.

אמנים: אורנה אורן יזרעאלי, ליאור שטיינר וסאהר מיעארי

אוצר: שרון תובל

       מפה
בלוג
בניית אתר: יעל רשף והילה נורמן