main menu

 
אוצרת  רות אופנהיים
תערוכה קבוצתית חדשה של אמניות ואמני הגלריה,
שנבנתה במהלך תקופת בין-הסגרים, ועוסקת במצב
הנובע מהבידוד החחברתי, ההופך את עצם הקיום כקבוצה לפגיע,
ומטיל סימן שאלה על קיומה של עבודת האמנות כקבוצה.
       מפה
בלוג
בניית אתר: יעל רשף והילה נורמן